Auxiliary Verbs Quizi


Aşağıdaki sorular için en uyun auxiliary verbsleri seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

I ________ like cooking.She _________from the USA.They ___________ get up early.It _________cold today, we can go out.You __________ look good. What happened?She ___________know reading and writing.The bird ________in the cage.There __________ any oranges in the fridge.My brother __________enjoy partiesWe ________ know where to go for holiday.

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.