Ayraçlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ayraçlar – Dilbilgisi Terimleri / Parentheses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ayraçlar (parenthesesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Çift olarak kullanılan ve cümle içinde fazladan bilgi vermeye yarayan virgül, çizgi ya da parantez gibi noktalama işaretleri ayraçlar olarak adlandırılır.
Cümle içinde ek bilgi verdikleri için ‘parenthetical punctuation’ yani aratümce işaretleri olarak da bilinen bu noktalama işaretlerinin kullanımına aşağıda örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

Ayraçlara Örnekler – Examples of Parenthetical Punctuation
Aşağıda ayraçların kullanıldığı örnek cümlelere yer verilmiştir. Ayraçlar koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Mr. Felix, 25 at the time, phoned the emergency services immediately.
O zamanlar 25 yaşında olan Bay Felix hemen acil hizmetleri aradı.
(Bu örnekte virgüller ayraç olarak kullanılmıştır.)

Yuri Alekseyevich Gagarin — the first human to journey into outer space — was a Russian Soviet pilot and cosmonaut.
Dış uzaya çıkan ilk insan Yuri Alekseyevich Gagarin Sovyet Rusyalı bir pilot ve kozmonottur.
(Bu örnekte kesik çizgiler ayraç olarak kullanılmıştır.)

Jack Flick’s little brother Phillippe (called “Baby Face Philly”) was arrested by police.
Jack Flick’in küçük kardeşi olan Phillippe (“Bebek Yüzlü Philly” olarak da bilinir) polis tarafından tutuklandı.
(Bu örnekte parantez işaretleri ayraç olarak kullanılmıştır.)