Ayraçlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Ayraçlar – Dilbilgisi Terimleri / Brackets – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda ayraçlar (bracketsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Çift olarak kullanılan ayraçlar, köşeli ve yuvarlak olmak üzere ikiye ayrılan noktalama işaretidir.

Yuvarlak ayraçlar ‘ () ‘ ek bilgi ya da birden fazla seçenek sunulduğu durumlarda kullanılabilir.
Köşeli ayraçlar ‘ [] ‘ alıntılanmış bilginin daha belirgin olması için kullanılabilirler.
Ayraçlar özellikle ABD’de parantez (parentheses) olarak adlandırılır.

Yuvarlak Ayraçlara Örnekler

Trevor Black (the author) lived in London until the age of 15. – Trevor Black (yazar) 15 yaşına kadar Londra’da yaşamıştır.
Remove the safety patch(es) as shown.Güvenlik etiket(ler)ini gösterildiği gibi sökünüz.

Köşeli Ayraçlara Örnekler

She said: “ I know who he [Tyler] was.”“Onun [Tyler’in] kim olduğunu biliyorum” dedi.
James turned and said: “Then, we went to our place [Xis’ Bar] and had drinks”. – James sonra döndü ve “Sonra her zamanki yerimize [Xis’ Bar] gittik ve bir şeyler içtik” dedi.