Bağ Zamirleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Bağ Zamirleri – Dilbilgisi Terimleri / Relative Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda bağ zamirleri (relative pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sıfat tümceciklerini (adjective or relative clause) ya da ilgi cümleciği olarak da bilinen cümlelerin başında kullanılan bağlara bağ zamirleri denir. İngilizcede bağ zamirlerini;
That
Which
Who
Whom
Whose olarak sıralayabiliriz.

İlgi cümlecikleri bir ismi betimlemek için kurulurlar. İsimden sonra gelen bu yapılar ismi;

Tanımlar;
Örneğin:
The man who repaired your car is waiting outside.
Arabanı tamir eden adam dışarıda bekliyor.
(Bu örnekte isim ‘the man’, bağ zamiri ise ‘who’ kelimesidir. Koyu ile yazılan ilgi cümleciği ise ‘the man’ ismini tanımlamaktadır.)

I saw the cat which ate your cheese.
Peynirini yiyen kediyi gördüm.
(Bu örnekte tanımlanan isim ‘the cat’ ismidir.)

They did not know the song that had been playing in the background.
Arkada çalan şarkıyı bilmiyorlardı.
(Bu örnekte tanımlanan isim ‘the song’ ismidir.)

Fazladan bilgi verir;
Örneğin:
Mr. Gregory, who owns a mechanic shop, is waiting outside.
Tamir dükkânı olan Bay Gregory dışarıda bekliyor.
(Bu örnekteki ilgi cümleciği, isim olan ‘Mr. Gregory’ hakkında fazladan bilgi vermektedir.)

I had ridden my motorbike, which now has rust all over it, back home.
Şu anda her tarafı küflenmiş motosikletimi eve kadar sürmüştüm.
(Bu örnekteki ilgi cümleciği, isim olan ‘my motorbike’ hakkında fazladan bilgi vermektedir.)

Bağ Zamirlerinin Kullanımı

İnsanlar ve Nesnelerle Kullanımı
Bağ zamirlerini seçerken söz konusu ismin bir kişiye mi yoksa bir nesneye mi ait olduğuna bakarız. Örneğin;

İnsanlardan bahsederken who ya da whom bağ zamirleri kullanılır.
Nesnelerden söz ederken which bağ zamiri kullanılır.
İnsanlar ya da nesnelerden söz ederken ise hem that hem de whose kullanılabilir.

Not: Özellikle resmi yazılarda insanlar için ‘that’ bağ zamirini kullanmaktan kaçınınız.

Farklı Durumlarda Kullanımı
Bağ zamirlerini seçerken yalnızca kişi ya da nesnelere göre değil, bağ zamirinin cümle içinde oynayacağı role de dikkat etmemiz gerekir. Bu durumların daha iyi anlaşılabilmesi için hazırladığımız tabloya bakınız:

İnsan ya da Nesneler

Özne Durumu Nesne Durumu

İyelik Durumu

İnsanlar için

who
The girl who rang the bell.
Zili çalan kız.
whom
The girl whom you met.
Tanıştığın kız.

whose
The girl whose bike was stolen.
Bisikleti çalınan kız.

Nesneler için

which
The bike which broke.
Bozuk olan bisiklet.
which
The bike which you broke.
Bozduğun bisiklet.

whose
The bike whose brake cable had snapped.
Fren teli kopan bisiklet.

İnsan ya da Nesneler için

that
The cat that scratched the man.
that
The cat that the man hates.

whose
The cat whose meow sounds like cough.

 

Which ve Whom ile Edatların Kullanımı
Bağ zamirlerinin normal kullanımından farklı olarak eğer whom ya da which edat nesnesi konumunda ise ilgi cümleciğine bir edat ile başlayabilirsiniz. Örnekle açıklayacak olursak;

Our greatest concern was the storm, against which we stood little chance.
En büyük endişemiz çıkarsa çok az şansımızın olacağı bir fırtınaydı.

The board will meet Kevin Stacy from whom they expect an apology.
Kurul kendisinden bir özür beklediği Kevin Stacy ile görüşecek.

Yukarıdaki örneklerden de görülebileceği üzere bağ zamirlerinden önce edatlar gelmiştir. Ancak edatları cümle sonuna atmak da mümkündür. Bu durumda cümlenin biraz daha az resmi görüneceğini unutmayınız. Bu yüzden resmi yazılarında bir cümleyi edat ile bitirmekten kaçınınız.