Basit Geçmiş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Basit Geçmiş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Simple Past Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda basit geçmiş zaman (simple past tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The simple past tense yani basit geçmiş zaman geçmişte olmuş bir eylem söz konusu olduğunda kullanılan bir zamandır. Yani söz konusu eylem geçmişte başlamış ve geçmişte bitmiştir.

Basit Geçmiş Zamana Örnekler – Examples of the Simple Past Tense
Aşağıdaki örneklerde basit geçmiş zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

The Globe Theatre burned down on this day in 1613.
Globe Tiyatrosu 1613’te bugün yandı.

They celebrated their anniversary by flying to Oslo.
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek kutladılar.

Basit geçmiş zamanın olumsuz yapısını ‘did not’ + ‘fiilin yalın hali’ olarak kurallaştırabiliriz. Aşağıdaki örneklerde bu yapı koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

The Globe Theatre did not burn down on this day in 1613.
Globe Tiyatrosu 1613’te bugün yanmadı.

They did not celebrate their anniversary by flying to Oslo.
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek kutlamadılar.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Did the Globe Theatre burn down on this day in 1613.
Globe Tiyatrosu 1613’te bugün mü yandı?

Did they celebrate their anniversary by flying to Oslo?
Yıldönümlerini Oslo’ya giderek mi kutladılar?

Basit Geçmiş Zamanı Anlamak
Aşağıda basit geçmiş zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

simple_past_tense

Zaman İfadeleri ile Basit Geçmiş Zaman – The Simple Past Tense with Time Expressions
Basit geçmiş zaman genellikle eylemin ne zaman gerçekleştiğini ve ne kadar sürdüğünü belirten zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır. Örnekler aşağıdadır.

Eylemin ne zaman gerçekleştiğine dair zaman ifadeleri ile;
On this day in 1613, The Globe Theatre burned down.
(Bu örnekteki ‘on this day in 1613’ ifadesi eylemin ne zaman gerçekleştiğini ifade etmektedir. Basit geçmiş zamanla birlikte kullanılan diğer zaman ifadeleri ise ‘yesterday, last year, before lunch’ gibi ifadelerdir.)

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi eğer zaman ifadeleri cümle başında yer alırsa virgül kullanmak okuyucuya kolaylık sağlayabilir. Ancak zaman ifadesi sonda olursa virgül kullanmaya gerek yoktur, örneğin;
The Globe Theatre burned down on this day in 1613.
Globe Tiyatrosu 1613’te bugün yandı.

Eylemin ne kadar sürdüğüne dair zaman ifadeleri ile;
His son hid under the bed for two hours.
Oğlu yatağın altında iki saat boyunca saklandı.
(Bu örnekte de görülebileceği üzere süre belirten zaman ifadelerinden önce genellikle ‘for’ kullanılır.)

Diğer Geçmiş Zamanlar – The Other Past Tenses
Dört geniş zamandan biri olan basit geçmiş zaman dışındaki geçmiş zamanlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dört Geçmiş Zaman

Örnekler

simple past tense

I did

past progressive tense

I was doing

past perfect tense

I had done

past perfect progressive tense

I had been doing