Basit Geniş Zaman – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Basit Geniş Zaman – Dilbilgisi Terimleri / Simple Present Tense – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda basit geniş zaman (simple present tenseile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

The simple present tense yani basit geniş zaman yapı olarak kurulması kolay bir zaman olsa da kullanım alanları olarak anlaşılması zorlayıcı olabilen bir zamandır.

Basit Geniş Zamana Örnekler – Examples of the Simple Present Tense
Aşağıdaki örneklerde basit geniş zaman yapıları koyu ile yazılarak belirtilmiştir. Basit geniş zamanın kullanımları alt başlıklara ayrılmıştır, inceleyiniz.

Alışkanlık ve genel geçer bilgileri aktarmak için;
He likes tea.Çayı sever.
I ride bike in the summer.Yazın bisiklet sürerim.
She plays guitar in the evenings.Akşamları gitar çalar.
Water boils at 100 °C.Su 100 °C’de kaynar.

Bu tür cümleler genellikle ‘always, every year, never, often, on Sundays, rarely, sometimes’ ya da ‘usually’ gibi zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır.

Planlı gelecek eylemlerini aktarmak için;
The bus arrives at 8 o’clock.
Otobüs saat 8’de gelir.

Genellikle şaka anlatılırken dinleyici ya da okuyucunun ilgisini çekmek için;
A man walks into a bar. Ouch!
Bir adam bara girer. Ah!

Basit geniş zamanın olumsuz yapısını ‘do not’ + ‘fiilin yalın hali’  ya da ‘does not’ + ‘fiilin yalın hali’ olarak kurallaştırabiliriz. Aşağıdaki örneklerde bu yapı koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

He does not like tea.Çayı sevmez.
I do not ride bike in the summer.Yazın bisiklet sürmem.
She does not play guitar in the evenings.Akşamları gitar çalmaz.
Water does not boil at 90 °C.Su 90 °C’de kaynamaz.

Günlük konuşmalarda ve resmi olmayan yazılarda olumsuz yapılar sıkça don’t ve doesn’t şeklinde kısaltılır. Ancak olumsuzluğa vurgu yapılmak isteniyor ise kısaltma yapmadan do not ya da does not şeklinde kullanılabilir.

Soru yapısı ise aşağıdaki gibidir.

Does he like tea? – Çayı sever mi?
Do you ride bike in the summer?Yazın bisiklet sürer misin?
Does she play guitar in the evenings?Akşamları gitar çalar mı?
Does water boil at 100 °C? – Su 100 °C’de kaynar mı?

Basit Geniş Zamanı Anlamak
Aşağıda basit geniş zamanın daha iyi anlaşılmasına yönelik hazırlanmış bir grafiğe yer verilmiştir, inceleyiniz.

simple_present_tense

Diğer Geniş Zamanlar – The Other Present Tenses
Dört geniş zamandan biri olan basit geniş zaman dışındaki geniş zamanlara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Dört Geniş Zaman

Örnekler

simple present tense

I do

present progressive tense

I am doing

present perfect tense

I have done

present perfect progressive tense

I have been doing