Başlıklar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Başlıklar – Dilbilgisi Terimleri / Titles – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda başlıklar (titlesile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede başlıklar genellikle ya ilk harfleri büyük ya da tamamı büyük harflerle yazılır. Sadece ilk harflerin büyük yazıldığı duruma ilişkin bazı kurallar vardır. Örneğin bu başlık yazım biçimde edatlar, tanımlıklar ve bağlaçlar büyük harfle yazılmazlar. Örnekler aşağıda verilmiştir, inceleyiniz.

Yaygın Başlık Biçimleri – Common Title Conventions

Başlığın tamamının büyük harfle yazıldığı biçim;

GONE WITH THE WIND (Rüzgâr Gibi Geçti)
TO KILL A MOCKINGBIRD (Bülbülü Öldürmek)
MONTY PYTHON AND THE HOLY GRAIL (Monty Python ve Kutsal Kâse)

Örneklerden de görülebileceği üzere bütün harfler büyük yazılmıştır. Bu biçim ile birlikte genellikle koyu ve eğik yazı biçimleri de kullanılır. Önemli olan başlıkta kullandığınız biçimde değişikliğe gitmemektir. Sürekli başlık biçimi değiştirmek karışıklığa yol açabilir.

Sadece baş harflerin büyük harfle yazıldığı biçim;

Gone with the Wind (Rüzgâr Gibi Geçti)
To Kill a Mockingbird (Bülbülü Öldürmek)
Monty Python and the Holy Grail (Monty Python ve Kutsal Kâse)

Örneklerden de görülebileceği üzere bu başlık biçimde sadece asıl kelimeler büyük harfle yazılmıştır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ‘in, or, on, under, at’ gibi bağlaçlar; ‘the, an, a’ gibi tanımlıklar ve ‘and, or, but’ gibi bağlaçlar büyük harfle yazılmaz. Bu kelimeler ancak cümle başında olursa büyük harfle yazılırlar.