Belgisiz Sıfatlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Belgisiz Sıfatlar – Dilbilgisi Terimleri / Indefinite Adjectives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda belgisiz sıfatlar (indefinite adjectivesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İsimleri özel olarak değil yaklaşık tam belirli olmayan anlamlarla niteleyen sıfatlara ‘indefinite adjectives’ yani belgisiz sıfatlar denir. İngilizcede en yaygın kullanılan belgisiz sıfatlar şunlardır;

‘some, any, many, few, each, most, much ‘ ve ‘several’

Belgisiz Sıfatlara Örnekler – Examples of Indefinite Adjectives

I have seen some files on his desk.
Masasında bazı dosyalar vardı.
(Bu örnekte ‘some’ belgisiz sıfatı ‘files’ ismini nitelemektedir.)

There are several children in the garden, they are playing.
Bahçede bir sürü çocuk var, oynuyorlar.
(Bu örnekte ‘several’ belgisiz sıfatı ‘children’ ismini nitelemektedir.)

There are only a few polar bears left.
Sadece birkaç kutup ayısı kaldı.
(Bu örnekte ‘few’ belgisiz sıfatı ‘polar bear’ ismini nitelemektedir.)

Belgisiz sıfatları belgisiz zamirlerle karıştırmamak gerekir. Belgisiz sıfatlar hem isimleri hem de zamirleri niteleyebiliyorken belgisiz zamirler ise bir isimin yerini alarak tek başlarına kullanılabilirler. Yukarıdaki örnekleri belgisiz zamir kullanarak yeniden yazacak olursak;

I have seen some on his desk.
Masasında vardı birkaç tane.
(Bu örnekte ‘some’ belgisiz zamiri ‘files’ yerine kullanılmıştır.)

There are several in the garden, they are playing.
Bahçede var bir sürü, oynuyorlar.
(Bu örnekte ‘several’ belgisiz zamiri ‘children’ yerine kullanılmıştır.)

There are only a few left.
Sadece birkaç tane kaldı.
(Bu örnekte ‘few’ belgisiz zamiri ‘polar bears’ yerine kullanılmıştır.)