Belirsiz Zamanlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Belirsiz Zamanlar – Dilbilgisi Terimleri / Indefinite Tenses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda belirsiz zamanlar (indefinite tensesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce ‘indefinite’ ya da ‘simple’ olarak bilinen zamanlar genel olarak eylemin bitip bitmediğine ya da sürekli olup olmadığına dair bilgi vermeyen zamanlardır. Bu özelliklerinden dolayı aşağıdaki zamanlar genel olarak belirsiz zamanlar olarak gruplandırılırlar. Örnek verecek olursak;

Geçmiş Zaman  : I did                     | they went       | he ate               | (the simple past tense)

Geniş Zaman     : I do                      | she recovers   | they go            | (the simple past tense)

Gelecek Zaman : I will do               | we will clean  | it will fly         | (the simple future tense)