Belirtme Durum – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Belirtme Durum – Dilbilgisi Terimleri / Accusative Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda belirtme durumu (accusative case) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce’de belirtme durumunun (accusative case) ana amacı dolaysız nesneyi göstermektir.
Bunun için fiile ‘what (neyi)’ ya da ‘whom (kimi)’ sorusunu sormamız gerekmektedir. Örneklerle bu durumu açıklayalım;

accusative_case

Aşağıda belirtme durumu ve örnekleri açıklamalı olarak verilmiştir, inceleyelim.

The little girl stoked the dog.      Küçük kızı köpeği sevdi.
Eylem nedir? ‘Stroked’
‘What’ sorusunun cevabı: ‘the dog’ olduğundan nesne köpektir. Bu yüzden ‘the dog’ kelimeleri belirtme durumundadır diyebiliriz. Burada isim herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. İsimler belirtme durumunda genelde değişikliğe uğramazken zamirler değişiklik gösterebilir.

I will call him in the morning.       Onu sabah ararım.
Eylem nedir? ‘will call’
‘Whom’ sorusunun cevabı ‘him’ olduğundan nesne onu dur. Bu yüzden ‘him’ kelimesi belirtme durumdadır diyebiliriz. Burada zamir olan ‘him’ değişikliğe uğramıştır. ‘He’, ‘him’ şeklini almıştır.