Benzetme – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Benzetme – Dilbilgisi Terimleri / Simile – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda benzetme (simileile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Basitçe bir şeyin başka bir şeye benzetildiği söz sanatına simile yani benzetme. Benzetme genelde like veya as kelimelerinin kullanımı ile yapılır.

Benzetmeye Örnekler – Examples of Similes

He is as rich as Croesus.Karun kadar zengin.
I am hungry like a wolf. – Kurt gibi acıktım.
My little sister sings like an angel.Kız kardeşim bir melek gibi şarkı söylüyor.
This little boy is as smart as whip.Bu oğlan lep demeden leblebiyi anlıyor.