Bildirim Cümlesi – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Bildirim Cümlesi – Dilbilgisi Terimleri / Declarative Sentence – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda bildirim cümleleri (declarative sentencesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede bir bilgiyi ya da bir gerçeği aktaran cümlelere ‘declarative sentence’ yani bildirim cümlesi denir. Bu cümle yapısı adından da anlaşılabileceği üzere bir şeyi bildirirler. En sık karşımıza çıkan cümle türü bildirim tümceleridir. Aşağıda bildirim cümlelerine örnekler verilmiştir.

Ankara is the capital of Turkey.
Ankara Türkiye’nin başkentidir.

She always combs her hair.
Saçını hep tarar.

I am studying English now.
Şu anda İngilizce çalışıyorum.

Bildirim cümlelerin dışında İngilizcede emir, soru ve ünlem cümle yapıları da bulunmaktadır. Bu yapıları birer örnekle gösterelim.

Emir Cümlesi – Imperative Sentence
Emir ya da nazik ricalar bu cümle yapısı altında yer alır. Bildirim cümlesi gibi bir emir cümlesi de (özellikle nazik rica bildiren emir cümlesi) nokta ile biter. Diğer emir cümleleri genellikle ünlem işareti ile son bulur. Örnek verecek olursak;

Give me my money back!
Paramı bana geri ver!

Please give me my money back.
Lütfen paramı bana geri ver.

Please sit down Mr. Kerag.
Lütfen oturun Mr. Kerag.

Soru Cümlesi – Interrogative Sentence
Her türlü soru ifadesi için kurulan cümlelere soru cümlesi denir. Bu cümleler soru işareti ile biter. Örneğin;

Can you give me my money back?
Paramı bana geri verir misin?

Can you do that for me?
Bunu benim için yapar mısın?

Ünlem Cümlesi – Exclamatory Sentence
Bir duygu ya da ünlem aktaran cümlelere ünlem cümlesi denir. Bu cümleler ünlem işareti ile biter.

He took my money!
Paramı aldı!

Look! Look at the colours!
Şuna bak! Renklere bak!