Bilgisayar – İngilizce Kelimeler


Bilgisayar – Kelimeler / Computers – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda bilgisayar (computersile ilgili kelimeleri ve örnekleri bulabilirsiniz.

Anti-virus software Virüs-önler yazılım
App Uygulamanın kısaltması
Application Uygulama
Backup Yedeklemek, yedek
Bit, bytes Temel veri ölçü birimi, bit, ikil
Bluetooth Bluetooth
Boot, boot up
boot disk
Önyükleme, önyükleme yapmak
önyükleme diski
Browser, to browse Tarayıcı, göz atmak
Bug Böcek
Cache Ön bellek
CPU İşlemci
Data Veri
Dos Disk işletim sistemi
Driver Sürücü
EBook Elektronik kitap
Electronic mail
(email, e-mail)
Elektronik posta
File Dosya
Folder (directory) Dizin
Font Yazı tipi
Format Biçim
Graphics card Ekran kartı
Hard disk Sabit disk sürücü
Hotspot Telsiz internet erişim noktası
Icon Simge
Internet Ağlar ağı, internet
IPad Apple tarafından geliştirilen tablet
Kb, Mb, Gb Kilobytes, megabytes, gigabytes
Kindle Amazon tarafından geliştirilen elektronik kitap indirme ve okuma tableti
Memory Hafıza
Mhz Megahertz
Modem Modem  
Notebook Defter bilgisayar
Operating system (OS) İşletim sistemi
OCR Optical character recognition / Optik karakter tanıma
Palmtop Avuç içi bilgisayar
Parallel port Paralel bağlantı noktası
PC card PC kartı
PDA Sayısal kişisel yardımcı
Peripheral Çevresel
Pixel Görüntü öğesi, piksel
Program Program, izlence
Qwerty İngilizce tuş takımlarının ilk altı harfinden oluşturulan genel isim
Ram, rom Seçkisiz – rasgele erişimli bellek, salt okunur bellek
Resolution Çözünürlük
Scanner Tarayıcı
Serial port Seri bağlantı noktası
Smartphone Akıllı telefon
Tablet Tablet  
USB Evrensel seri veri yolu
USB flash drive USB bellek aygıtı
Virus Bilgisayara zarar verebilecek küçük, kaçak program
Wi-Fi Kablosuz
Windows Kişisel bilgisayarların çoğunda kullanılan işletim sistemi adı
World Wide Web Dünya çapında ağ
Close Kapatmak
Click Tıklamak
Copy Kopyalamak
Cut Kesmek
Command Komut
Database Veri tabanı
Delete Silmek
Digital Sayısal
File Dosya
Find Bulmak
Font Yazı tipi
Format Biçim
Graphic Grafik, çizge
Icon Simge
Hardware Donanım
Input Girdi
Interactive Etkileşimli
Internet Ağlar ağı, internet
Keyboard Tuş takımı, klavye
Help Yardım
Memory Hafıza
Menu Menü
Modem Modem
Mouse Fare
Multimedia Çoklu ortam
Network
Numeric Sayısal
Open Açmak
Output Çıktı
Paste Yapıştır
Peripheral Çevresel
Printer Yazıcı
Processing İşleniyor
Replace Değiştir
Save Kaydet
Scanner Tarayıcı
Search Arama
Select Seç
Software Yazılım
Text Metin