Birleşik Cümle – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Birleşik Cümle – Dilbilgisi Terimleri / Complex Sentence – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda birleşik cümle (complex sentenceile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir bağımsız cümle ve en az bir yan cümleden oluşan cümleye birleşik cümle (complex sentence) denir. Birkaç örnekle birleşik cümleleri anlamaya çalışalım.

Do not come out of the room until the phone rings. – Telefon çalana kadar odadan dışarı çıkma.
Run while you can. – Kaçabiliyorken kaçın.
The car hit the boy, who was running across the street. – Top karşıdan karşıya koşan çocuğa çarptı.
The film, though very long, was still very enjoyable.Film her ne kadar çok uzun olsa da eğlenceliydi.
After all these years, she still had feelings for him. – Bunca yıl sonra bile ona karşı hisleri vardı.

Bu örneklerde bağımsız cümleler koyu ile yazılmıştır.