Birleşik Özne – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Birleşik Özne – Dilbilgisi Terimleri / Compound Subject – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda birleşik özne (compound subject) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Birden fazla isimden oluşan öznelere birleşik özne denir. Bunlar zamirler ve isim tamlamalarından oluşabilir.Birleşik öznede yer alan ögeler ‘and’ veya ‘or’ gibi kelimeler (sıralama bağlaçları) ya da ‘neither / nor, either / or’ gibi denklik bağlaçları ile birleştirilirler.
Aşağıda birleşik özneye örnek teşkil eden cümleler verilmiş, birleşik özneler koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Dolphins and elephants are very intelligent creatures. – Yunus ve filler çok zeki yaratıklardır.
Both Tom and I are going on a cruise.Tom da ben de gemiyle yolculuğa çıkıyoruz.
Paper and furniture are two uses for wood.Kâğıt ve mobilyalar orman ürünüdür.
Dad or Shaun will wash the car.Babam ya da Shaun arabayı yıkar.
Either you or your friend has to come here and look at this.Ya sen ya da arkadaşının buraya gelip şuna bakması gerek.
Neither the bedroom nor the bathroom has been cleaned. – Ne yatak odası ne de banyo temizlendi.
Harry as well as Benedict is flying to London on Sunday.Hem Harry hem de Benedict Pazar günü Londra’ya uçuyor.