Birleşik Sıfatlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Birleşik Sıfatlar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri / Compound Adjectives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda birleşik sıfatlar (compound adjectivesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Birleşik sıfatlar (compound adjectives) kısaca bir den fazla kelimeden oluşan tek sıfatlara denir. Bu sıfatlardaki kelimeler tek bir sıfat oldukları için genelde kesik çizgi ile birleştirilirler.

Aşağıda birleşik sıfatlara örnekler verilmiştir, inceleyiniz:

I have submitted a 225-page document.225 sayfalık bir dosya verdim.
My little sister adopted a three-month-old cat.Küçük kız kardeşim üç aylık bir kediye bakıyor.
She is a well-known lawyer.Tanınmış bir avukattır.
His condo is in a thirty-storey building.Dairesi otuz katlı bir binada yer alıyor.

Kesik çizgisiz birleşik sıfatlar
Birleşik sıfatlarda yer alan kelimeler kesik çizgi kullanılmadan yazıldığı da olur. Bu durumlarda sıfatları oluşturan kelimeler eğik, tırnak işaretleri içerisinde ya da büyük harflerle yazılarak cümlenin geri kalanından ayrılırlar. Örneklerle gösterecek olursak;
She gave me her “don’t you dare” look. Bana “aklından bile geçirme” der gibi baktı.
(tırnak işareti kullanılarak yapılan birleşik sıfat)

It was a nice restaurant with an à la carte menu.Alakart menülü hoş bir restorandı.
(eğik yazılarak yapılan birleşik sıfat)

Have you seen the Natural Genius documentary?Natural Genius belgeselini izledin mi?
(büyük harflerle yazılarak yapılmış birleşik sıfat)