Çağrışım – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Çağrışım – Dilbilgisi Terimleri / Connotations – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda çağrışım (connotationsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Çağrışım (connotation) ya da ima bir sözcük ya da ifadenin ilk akla gelen anlamından ziyade, çağrıştırdığı, ima ettiği diğer anlamlar anlamına gelmektedir. Aşağıda verilen örneklerle bunu daha iyi anlamaya çalışalım:

He is an adult. – O bir yetişkindir.
He is a real man. – O gerçek bir erkektir.
He is a real gentlemen.O gerçek bir beyefendidir.
He is a real dreamboat. – O çok çekici birisi.

Bütün bu cümleler yetişkin bir erkeği göstermektedir (denotation). Ancak bu cümlelerin çağrışımları birbirinden farklıdır.

He is an adult.
Bu örnekte çağrışım onun aklı başında biri olduğu yönündedir.

He is a real man.
Bu örnekte çağrışım onun ‘adam gibi adam’ biri olduğu yönündedir.

He is a real gentlemen.
Bu örnekte çağrışım onun kibar, saygılı ve görgülü bir erkek olduğu yönündedir.

He is a real dreamboat.
Bu örnekte ise çağrışım onun çok çekici, herkesin hayalindeki bir erkek olduğu yönündedir.

Pozitif ve Negatif Çağrışımlar – Positive and Negative Connotations

Bir kelime hem pozitif hem de negatif çağrışımlara sahip olabilir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;

‘Fat’ ve ‘overweight’ kelimeleri anlam olarak normal kilosundan fazla kiloya sahip anlama gelmektedir. Ancak ‘fat – şişman, şişko’ negatif ‘overweight – aşırı kilolu’ ise pozitif çağrışma sahiptir. Örnekleri aşağıdaki gibi artırmamız mümkündür;

Negatif Pozitif Anlamları
Bossy  Dominant Otoriter Baskın
Cheap  Thrifty Ucuz Hesaplı
Cocky  Confident Ukala Kendinden emin
Crippled  Disabled Özürlü Engelli
Disaster  Problem Felaket Sorun
Foolish  Unwise Aptal Akılsız
Headstrong  Determined Dik kafalı Kararlı
Lazy  Relaxed Tembel Rahat
Scrawny  Thin Sıska İnce
Stingy  Economical Cimri Tasarruflu