Can & Could Testi


Aşağıdaki sorular için can ya da could seçeneği seçiniz.
Show Results tuşu ile cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

When Teresa was eleven, she ___________ speak three languagesMy father _________play the piano well.____________you please open the windows?(polite)In first year of my school, I ______________ find any friends.After finishing our homework, we __________watch the gameShe _________enter the room, because it was lockedWhen I was a child, I _________ do puzzle.If you study hard, you _________pass the examPenguins have wings, but they ________ not flyMy teacher is forgetful. Yesterday, he  __________remember my name.

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.