Can you,Will you,Could you,Would you (Kibar Rica) Konu Anlatımı


POLITE REQUEST (Kibar Rica)

 

1. a) Can you? Will you? Could you? Would you? Ifadeleri kibar rica ifadelerinde kullanılabilir. Can you ve will you daha samimi kişilerle could you ve would you ise daha kibar ve daha resmi (informal) kullanımı vardır.

Can you help me for a minute, please?

(Bana bir dakika yardım eder misin?)

Will you switch off the lights?

(Işıkları kapatır mısın)

Would you explain it again, please?

(Onu tekrar açıklar mısın?)

Could you help me with the document, please?

(Belge konusunda bana yardım eder misin?)

Would you please answer these e-mails?

(Bu e-postaları cevaplar mısın?)

Rica ifadelerine olumlu oarak Certainly, Of course, Yes certainly, Yes, of course, I’d be happy to, It’s my pleasure gibi cevaplar verilebilir. Sure, Okay gibi informal cevaplar da verilebilir.

 Olumsuz olarak, No, Sorry, I can’t, I’d like to but I’m busy now gibi kibarca reddedebiliriz.

1.b) Would you mind + -ing

 

Would you mind+ -ing yapısını sakıncası var mı, rahatsız olur musun anlamında birinden bir ricada bulunurken kullanabiliriz.

Would you mind giving me those scissors? Not of course. Here you are.

(Şu makası vermenin sakıncası var mı? Hayır tabiki. İşte buyur)

Would you mind drinking tea with me? Yes, my elder brother is here.

(Benimla çay içmenin sakıncası var mı? Evet abim burda)

 

 

  1. c) Would you mind if

 

Would you mind if yapısını “benim yapmanım sakıncası var mı?” anlamında kullanırız.

Would you mind if I took this newspaper? No, go ahead.

(Bu gazeteyi almamım sakıncası var mı? Hayır al)

Would you mind if I switched off the air conditioner? I’d rather you didn’t. I’m hot.

(Klimayı kapatmamım sakıncası var mı? Kapatmamanı tercih ederim. Ben yanıyorum)

 

Would you mind if yapısıyla genellikle past tense kullanılır. Daha samimi ortamlarda “Do you mind if I + present tense” kullanılabilir.

Do you mind if I smoke here? Well, you can smoke outside.

(Burada sigara içmemim sakıncası var mı? Dışarda içebilirsin)

Do you mind if I borrow your pen for a few minutes? No, of course not.

(Kalemini bir kaç dakikalığına ödünç almamın sakıncası var mı? Yok tabi ki)