Can’t Have+v3 Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri


Geçmişte olmasının imkansız olduğunu düşündüğümüz eylem ve olaylar için kullanılabilir.

You can’t have seen Mike. He died last year.

( Mike’ı görmüş olamazsın. O geçen sene öldü.)

They can’t have made that mistake. They listened to the teacher carefully.

( Bu saçma hatayı yapmı olamazlar. Öğretmeni dikkatle dinlediler.)

You can’t have gone to İstanbul. There were no plane.

( İstanbul’a gitmiş olamazsın. Hiç uçak yoktu.)
He can’t have got 0 in the exam.

( Sınavdan sıfır almış olamaz.)

She can’t have married that boy. Her boyfriend was in the army.

(O oğlanla evlenmiş olamaz. Onun erkek arkadaşı askerde.)

We can’t have forgotten the homework. It was in my bag.

( Ödevi unutmuş olamayız. Çantamdaydı.)