Cins İsimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İngilizce Cins İsimler – Dilbilgisi Terimleri / Common Nouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda cins isimler (common nounsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Canlı, cansız bütün varlıkları ve kavramları karşılayan, onları ifade etmemizi sağlayan kelimelere isim diyoruz.
Aynı cinsten olan şeylerin isimleri ise cins isim olarak adlandırılır.Burada herkes tarafından bilinen gerçek bir bağlantı söz konusudur. Örneğin ‘cat – kedi’ denildiğinde herkesin aklına aynı hayvan gelir.
Bütün isimleri genel olarak özel isimler (proper nouns) ve cins isimler (common nouns) olarak ikiye ayırabiliriz. Cins isimler cümle başında yer almadıkça büyük harfle yazılmazlar.

Aşağıda cins ve özel isimlere örnekler verdiğimiz bir tablo yer almaktadır. Örnekleri inceleyiniz.

Cins İsim Özel İsim
ocean The Pacific Ocean
tea Ceylon
material Harris Tweed
car Mercedes – Benz
lake Lake Chad
soldier James Hill
restaurant Eleven Madison Park
supermarket Morrisons

 

Cins İsim Türleri – Categories of Common Nouns

Her bir cins isim aşağıda verilen gruplardan en az bir tanesini içinde yer alır.

Soyut İsim – Abstract Noun: Duyu organları ile algılanamayan isimler bu gruba girer. Örneğin;
love – aşk, happiness – mutluluk, fear – korku

Topluluk İsmi – Collective Noun: Bir grup ya da topluluğa verilen isimler bu gruba girer. Örneğin;
team – takım, flock – sürü, group – grup

Birleşik İsim – Compound Noun: Birden fazla ismin bir araya gelmesiyle oluşan isimler bu gruba girer. Örneğin;
swimming pool – yüzme havuzu, full moon – dolunay, mother-in-law – kaynana

Somut İsimler – Concrete Nouns: Görüp dokunabildiğimiz şeylere verdiğimiz isimler bu gruba girer. Örneğin;
desk – sıra, chair – sandalye, snow – kar

Sayılabilen İsimler – Countable Nouns: Tekil ve çoğul biçimleri olan ve adı üzerinde sayabildiğimiz isimler bu gruba girer. Örneğin;
door / doors – kapı / kapılar, car / cars – araba / arabalar, phone / phones – telefon / telefonlar

Sayılamayan İsimler – Non countable Nouns: Tekil ve çoğul biçimleri olan ve adı üzerinde sayamadığımız isimler bu gruba girer. Örneğin;
tennis – tenis, information – bilgi, dust – toz

Cinsiyete Özgü Adlar – Gender-specific Nouns: Eril ve dişil olarak ayrılabilen isimler bu gruba girer. Örneğin;
dad – baba, mom – anne, bull – boğa

İsim Fiiller – Verbal Nouns: Eylem bildiren bu isimler ‘gerund’ olarak da bilinir. Örneğin;
sleeping – uyumak, studying – çalışmak, thinking – düşünmek