Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Testi


Classroom Rules – İngilizce Sınıf Kuralları Testi

  1. We should ………………… to our teacher quietly.

  1. …………… your hand before speaking.

  1. We mustn’t …………………………………………..

  1. We must ……………………..

  1. We mustn’t ……………………………

  1. We must ……………………………………..

  1. We must …………………………………….

  1. We mustn’t …………………………………..

  1. We mustn’t …………………………………….

  1. We must …………………………………….. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.