Çoğullar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Çoğullar – Dilbilgisi Terimleri  /  Plurals – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda çoğullar (pluralsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Birden fazla nicelikler için kullanılan ‘çoğul’ kelimesi tekilin zıt anlamlısıdır. Basitçe birkaç örnek verecek olursak;

One cat / two cats
(‘cat’ kelimesi tekil bir isimdir öte yandan ‘cats’ kelimesi ise çoğul bir isimdir.)

They speak.  / He speaks.
(‘they’ kelimesi çoğul bir zamirdi ve ‘speak’ fiili de çoğul bir fiildir.)
(‘he’ kelimesi ise tekil bir zamirdir ve ‘speaks’ fiili de çoğul bir fiildir.)

Çoğulluk – tekillik kavramı dil bilgisel olarak sayı kuralına bağlıdır.

Çoğu ismin tekil ve çoğul hali vardır. Böyle isimlere Countable Nouns – Sayılabilen İsimler denir. Çoğulu olmayan isimlere ise örneğin ‘music’ gibi Uncountable Nouns – Sayılamayan Adlar denir. Aşağıda birkaç sayılabilen isim çoğul hallerinde örnek olarak verilmiştir.

Dogs
Glasses
Cars
Tables

Bu örneklerden de görülebileceği üzere çoğul kelimelerin sonu ‘-s’ ya da ‘-es’ takısı ile bitmektedir. Genel olarak İngilizce çoğul kelimelerin bu şekilde bittiğini söyleyebiliriz. Ancak her konuda olduğu gibi çoğullarda da istisnalar vardır. Bazı kelimelerin çoğul halleri genel kuraldan farklılık gösterebilir. Örnek verecek olursak;

foot

feet

goose

geese

tooth

teeth

man

men

ox

oxen

woman

women

sheep

sheep

species

species

deer

deer

fish

fish

louse

lice

mouse

mice

Çoğul Tekil Uyumu – Agreement in Number (Singular or Plural)
İngilizcede yapıların pek çoğu tekil çoğul uyumuna göre kurulmalıdır. Biraz açacak olursak;

Çoğul bir özne çoğul bir fiil ve tekil bir özne tekil bir fiil almalıdır.
Örneğin;
We are happy.
Mutluyuz.
(‘we’ çoğul bir öznedir ve ‘are’ fiili de çoğul bir fiil olduğu için uyumludur.)

The cats are eating our sandwiches.
Kediler sandviçlerimizi yiyor.
(‘The cats’ çoğul bir öznedir ve ‘are’ fiili de çoğul bir fiil olduğu için uyumludur.)

The bird eats the nut.
Kuş fındığı yiyor.
(‘The bird’ tekil bir öznedir ve ‘eats‘ fiili de tekil bir fiil olduğu için uyumludur.)

İşaret sıfatı nitelediği isim ile uyumlu olmalıdır.
İşaret sıfatları: these, those, this, that
Örneğin;

These reactions are expected.
Bunlar beklendik tepkiler.
(‘These’ çoğul bir sıfattır ve ‘reactions’ ismi de çoğul bir isim olduğu için uyumludur.)

This film is boring
Bu film sıkıcı.
(‘This’ tekil bir sıfattır ve ‘film’ ismi de tekil bir isim olduğu için uyumludur.)

İyelik sıfatı nitelediği isim ile uyumlu olmalıdır.
İyelik sıfatları: my, your, his, her, its, our, their
Örneğin;

George shook his head.
George kafasını salladı.
(‘his’ iyelik sıfatı büyük ihtimalle George ismini işaret etmektedir ancak başka erkek bir kişi için de kullanılması muhtemeldir.)

George shook their hands.
George ellerini sıktı.
(‘their’ iyelik sıfatı ismi belirtilmeyen bir grup insanı işaret etmektedir.)

Tekil, Çoğul ve Hem Tekil Hem Çoğul Zamirler – Pronouns Can be Singular, Plural or Both
İngilizcede bazı zamirler örneğin ‘we, these, they’ gibi her zaman çoğuldur. Bazıları ise sürekli tekildir. Örneğin; ‘I, he, she, this’ gibi. Bazı zamirler ise hem tekil hem de çoğul olabilirler. Aşağıda yer alan tabloda yaygın olarak karşımıza çıkabilecek zamirlerin tekillik ve çoğulluk durumları ve örnekleri verilmiştir, inceleyiniz.

Tekil Zamirler

Çoğul Zamirler

Örnekler

Zamir Türü: Şahıs Zamirleri

I  /  Me

I am lucky.
Şanslıyım.

You

You

You are lucky.
Şanslısın.
You are lucky.
Şanslısınız.

He  /  Him

He is lucky.
Şanslı.

She  /  Her

She is lucky.
Şanslısın.

It

It is lucky.
Şanslısın.

We  /  Us

We are lucky.
Şanslıyız.

They  /  Them

They are lucky.
Şanslılar.

Zamir Türü: Vurgu ve Dönüşlülük Zamirleri

Myself

I am looking at myself.
Kendime bakıyorum.

Yourself

You are looking at yourself.
Kendine bakıyorsun.

Himself

He is looking at himself.
Kendine bakıyor.

Herself

She is looking at herself.
Kendine bakıyor.

Itself

It is looking at itself.
Kendine bakıyor.

Ourselves

We are looking at ourselves.
Kendimize bakıyoruz.

Yourselves

You are looking at yourselves.
Kendinize bakıyorsunuz.

Themselves

They are looking at themselves.
Kendilerine bakıyorlar.

Zamir Türü: Soru Zamirleri

Who / Whom

Who  /  Whom

Who is he?
O kim?
Who are they?
Onlar kim?

Whose

Whose

Whose is it?
Bu kimin?
Whose are they?
Bunlar kimin?

What

What

What is it?
Bu ne?
What are they?
Bunlar ne?

Which

Which

Which is it?
Bu hangisi?
Which are they?
Bunlar hangisi?

Zamir Türü: İşaret Zamirleri

That

That is light.
O hafiftir.

This

This is light.
Bu hafiftir.

Those

Those are light.
Şunlar hafiftir.

These

These are light.
Bunlar hafiftir.

Zamir Türü: Bağ Zamirleri

Who / Whom

Who / Whom

The man who is looking at the wall…
Duvara bakan adam…
The men who are looking at the wall…
Duvara bakan adamlar…

That

That

The dog that is barking…
Havlayan köpek…
The dogs that are barking…
Havlayan köpekler…

Which

Which

The bus which is broken…
Bozulan otobüs…
The buses which are broken…
Bozulan otobüsler…

Zamir Türü: Belgisiz Zamirleri

All

All

All is good.
Hepsi iyi.
All are good.
Hepsi iyi.

Any

Any

Any is good.
Herhangi biri iyi.
Any are good.
Herhangi biri iyi.

Anyone

Anyone is good.
Biri iyi.

Anything

Anything is good.
Hiçbir şey iyi değil..

Each

Each is good.
Her biri iyi.

Everybody

Everybody is good.
Herkes iyi.

Everyone

Everyone is good.
Her biri iyi.

Everything

Everything is good.
Her şey iyi.

Few

Few are good.
Birkaçı iyi.

Many

Many are good.
Çoğu iyi.

Nobody

Nobody is good.
Hiç kimse iyi değil.

None

None

None is good
Hiç biri iyi değil.
None are good.
Hiç biri iyi değil.

Several

Several are good.
Birkaçı iyi.

Some

Some

Some is good.
Birazı iyi.
Some are good.
Biri iyi.

Somebody

Somebody is good.
Birisi iyi.
Someone

Someone is good.
Bir kimse iyi.