COMMON PHRASAL VERBS I-J :

COMMON PHRASAL VERBS I-J :

invite sb back davete mukabele etmek

 

join in (sth/doing sth) katılmak He will join in later.

 

join up (askere, donanmaya vb.) katılmak

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.