Countries, Nationalities and Languages – İngilizce Ülkeler, Milletler ve Diller Testi


Countries, Nationalities and Languages – İngilizce Ülkeler, Milletler ve Diller Testi

  1. I speak Portuguese, but I am not from Portugal. I am from ……………

  1. In China, people speak …………….

  1. ………………is in Europe and Asia.

  1. Irish people are from ……………..

  1. In Hungary, people speak …………….

  1. In …………………..Bulgarian people live.

  1. People speak English in ……………..

  1. ……………………people live in Canada.

  1. Finnish people live in ………………..

  1. In Germany, most of the people are ……………… and they speak …………….. 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.