Cümle Değerli Soru – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Cümle Değerli Soru – Dilbilgisi Terimleri / Rhetorical Question – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda cümle değerli soru (rhetorical questionile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir cevap beklemeden sorulan soru yapısında kurulan cümlelere rhetorical questions yani cümle değerli sorular denir. Genellikle yeni bir fikir öne sürmek ya da bir noktaya dikkat çekmek için kullanılan bu yapılar için hazırladığımız örnek ve açıklamaları aşağıda bulabilirsiniz.

Cümle Değerli Sorulara Örnekler – Examples of Rhetorical Questions

Olumlu bir noktayı belirtmek için kullanılan cümle değerli soru;
Who doesn’t love ice-cream?
Dondurmayı kim sevmez?
(Bu soru olumlu bir noktayı belirtmektedir: Herkes dondurmayı sever.)

Olumsuz bir noktayı belirtmek için kullanılan cümle değerli soru;
What have you ever done for me?
Benim için hiçbir şey yaptın mı acaba?
(Bu soru olumsuz bir noktayı belirtmektedir: Sen benim için hiçbir şey yapmadın.)