Cümleler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Cümleler – Dilbilgisi Terimleri / Clauses – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda cümleler (clauses) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir grup kelimeden bir araya gelmesiyle oluşan ve genellikle bir özne ve yüklemin bulunduğu anlamlı kelime dizilerine cümle denir. Cümle (clause) bir ifadeden (phrase) bu özelliği yani öznesi ve yüklemi bulunması nedeniyle ayrılır.(‘in the evening, eating from the bowl’ gibi.)

Bir bağımsız cümle kendi başına bir düşünce içerir ve tek başına anlam ifade eder. Bir yan cümle ise genellikle başka bir cümlenin parçası olarak anlam açısından destekleyici bir rol üstlenir. Tek başına kullanılamazlar.

Bağımsız Cümleye Örnekler

Tyler ate a sandwich after he watched the news. – Haberleri izledikten sonra Tyler bir sandviç yedi.
Mick failed his driving test yet again, even though his mother was a driving instructor.  – Annesi direksiyon eğitimi veriyor olsa da Mick ehliyet sınavından yine geçemedi.

Yan Cümle Örnekleri

Tyler ate a sandwich after he watched the news.Haberleri izledikten sonra Tyler bir sandviç yedi.
Mick failed his driving test yet again, even though his mother was a driving instructor.  – Annesi direksiyon eğitimi veriyor olsa da Mick ehliyet sınavından yine geçemedi.

İsim Cümlesi – Noun Clauses

I cannot remember what he said to Kyle last night.Onun dün gece Kyle’a ne dediğini hatırlamıyorum.
(Bu örnekte koyu yazılmış cümle bir isim gibi davranmaktadır.) Bu örneği aşağıdaki ile karşılaştırın.
I cannot remember his name.Adını hatırlayamıyorum.
(name = isim)

Sıfat Cümlesi – Adjective Clauses

My cat, who usually refuses to go near the water, dived in the aquarium to catch the fish.Normalde suyun yanına bile yaklaşmayan kedim, balığı yakalamak için akvaryuma daldı.
(Bu örnekte koyu yazılmış cümle bir sıfat gibi davranmaktadır.) Bu örneği aşağıdaki ile karşılaştırın.
My water-shy cat dived in the aquarium to catch the fish.Sudan korkan kedim, balığı yakalamak için akvaryuma daldı.

Zarf Cümlesi – Adverbial Clause

Jenifer lost her double chin after she gave up beer.Jenifer birayı bıraktıktan sonra gıdısı gitti.
(Bu örnekte koyu yazılmış cümle bir zarf gibi davranmaktadır.) Bu örneği aşağıdaki ile karşılaştırın.
Jenifer lost her double chin recently.Jenifer gıdısından daha yeni kurtuldu.