Days – Günler İngilizce Testi


Days – Günler İngilizce Testi

  1. Sunday-Monday – Tuesday - ………………..-………………..-Friday
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

2.-5. soruları tabloya göre cevaplayınız. My Schedule
  1. When do you go online?
 

3.When do you play the piano?

  1. When do you go shopping?

  1. When do you watch TV?

  1. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Yukarıda altı çizili kelimeler yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

  1. Children don’t go to school on Saturday and Sunday. Yukarıda altı çizili kelimeler yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

8.-10.soruları paragrafa göre cevaplayınız. Hi! I’m Eva. I am a 4th grade student. I have Art and Music lessons on Fridays. I have Maths on Wednesdays. I have P.E on Thursdays. I have English and Turkish lessons on Tuesdays. I have Science on Mondays.
  1. When is Maths?

  1. When are Art and Music lessons?

  1. When is P.E?