Derece Zarfları – İngilizce Kelimeler


Derece Zarfları – Kelimeler / Adverbs of Degree  – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda derece zarfları (adverbs of degree) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

Bu tabloda derece belirten zarflara ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.

absolutely       tamamıyla
almost neredeyse, hemen hemen
awfully            çok, ziyadesiyle, müthiş, aşırı, acayip
   
badly              kötü
barely                ancak
   
completely tamamen
   
decidedly kararlı bir şekilde
deeply derinden
   
enormously son derece, fevkalade
enough yeterli
entirely tamamen
extremely son derece
   
fairly oldukça
far uzak
fully tam olarak, tamamen
   
greatly çok fazla, iyice, adamakıllı
   
hardly zorlukla
highly çok
how nasıl
   
incredibly inanılmaz, son derece
indeed açıkçası, aslında
intensely yoğun biçimde
   
just sadece ,hakikaten, tam anlamıyla
   
least en az
less daha az
little küçük, az
lots çok miktarda, sayıda
   
most en çok, en fazla
much çok
   
nearly neredeyse
   
perfectly kesinlikle, her bakımdan, tamamen
positively kuşkusuz, kesinlikle
practically neredeyse, âdeta, sanki
pretty epey, bir hayli, oldukça
purely sadece, tamamen, tümüyle
   
quite oldukça
   
rather oldukça, az çok, biraz
really gerçekten
   
scarcely hemen hemen hiç, ancak
simply gerçekten, hakikaten, sırf
so şöyle böyle
somewhat biraz, oldukça, az çok, az buçuk
strongly tamamıyla, çok ciddi biçimde
   
terribly fevkalâde, çok kötü bir şekilde, korkunç derecede
thoroughly iyice
too çok
totally bütünüyle
   
utterly tamamen
   
very çok
virtually neredeyse, âdeta, hemen hemen
well iyi