Describing People – İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Testi


Describing People – İngilizce İnsanların Dış Görünüşleri Testi

  1. What does he look like?

  1. What is she like?

  1. What does she like?

4.

5.

6.

7.