Deyimler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Deyimler – Dilbilgisi Terimleri / Idioms – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda deyimler (idiomsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Halk arasında günlük konuşmalarda sıkça kullanılan ve sözlük anlamının farklı anlamlar veren ifadelere deyimler ‘idioms’ denir. Aşağıda deyimler ve Türkçe karşılıkları verilmiştir. Örneklerde deyim ifadeleri koyu ile yazılmıştır.

Yeah, I know he is selfish. He’s always concerned about saving his own skin.
Evet, bencil olduğunu bende biliyorum. Hep kendi postunu kurtarmaya bakar.

Yeah I know that dilemma. Damned if you do, damned if you don’t, huh?
Evet, bilmez miyim o ikilemi? Yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal değil mi?

Half a loaf is better than none.
Hiç yoktan iyidir.

Oh, come on, don’t make a mountain out of a molehill. It is not that important.
A hadi ama pireyi deve yapmanın âlemi ne, o kadar önemli bir şey değil.

I know it was bad but seeing it like that just rubbed salt into the wound.
Kötü olduğunu biliyordum ama öyle görünce yarama tuz basılmış gibi oldu.

I don’t want to upset the applecart now but I don’t think that plan’s going to work.
Tekerinize taş koymak istemem ama bana göre bu plan işe yaramayacak.

I know some people who work at home continue to dress in office clothes – well, to each his own, but I’d never do that.
Evde çalışmalarına rağmen hala takım elbise giyen insanlar biliyorum. Tamam, zevkler ve renkler tartışılmaz ama ben hayatta giymezdim.

Well, let’s call a spade a spade. We are just avoiding the actual problem here. This man is a liar.
Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Buradaki asıl problemi görmezden geliyoruz. Bu adam yalancının teki.

Görüldüğü gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür. İngilizce deyimlere hâkim olabilmek için kullanıldığı yerleri iyi bilmek ve onları kullanmak gerekir.