Did,was,were ile yapılan sorular


 

 PAST SIMPLE QUESTIONS

(Geçmiş zaman soruları)

 

Past simple tense soru yapmak için did yardımcı fiili kullanılır. Fiil birinci haldedir.

 

Did you go to school yesterday?

(Dün okula gittin mi?)

 

Did they like the zoo yesterday?

(Dün hayvanat bahçesini sevdiler mi?)

 

Did your father decide to buy a car?

(Baban bir araba almaya karar verdi mi?)

 

What did you do yesterday?

(Dün ne yaptınız?)

 

Why did you go to work by taxi?

(Niçin işe arabayla gittin?)

 

How much did you spend during the holiday?

(Tatil sırasında kaç para harcadın?)

 

Where did Cleopatra live?

(Kleopatra nerede yaşadı?)

 

What countries did you visit last summer?

(Geçen yaz hangi ülkeleri ziyaret ettim?)

 

Who did Jill go to party with?

(Jill partiye kim ile gitti?)

 

When did you last cry?

(En son ne zaman ağladın?)

 

How much did you lend him?

(Ona ne kadar borç verdin?)

 

Past simple of be (was/were):

 

 

Was/Were, kullanıldığı zaman yalın bir fiille kullanılmaz. Cümleye göre bir sıfat veya isim ile olabilir.

 

Where were you last night?

(Dün gece neredeydin?)

 

Who were you with?

(Kiminleydin?)

 

Who was the first president of Turkey?

(Türkiyenin ilk cumhurbaşkanı kimdi?)

 

What was wrong?

(Ne yanlıştı?)

 

Did ve was/were yardımcı fiillerini karşılaştıralım.  Did, her zaman yalın bir fiille kullanılır. Was/were ise yalın (yani takı almamış) fiille kullanılmaz.

 

Where did you go yesterday?

(Dün nereye gittin?)

 

Where were you yesterday?

(Dün neredeydin?)

 

Did you go to school last week?

(Geçen hafta okula gittin mi?)

 

Were you at school last week?

(Geçen hafta okulda mıydın?)