Diğer

Tense uyumları

“Tense”lerin temel mantığı; 12 “tense”in özünü anlamak

İngilizce Konu Anlatımları

Past Perfect Tense ve Past Perfect Continuous Tense arasındaki farklar

İngilizce Gelecek Zaman “will” ve “be going to” arasındaki farklar

Simple Past Tense ve Present Perfect Tense arasındaki farklar

Past Continuous ve Past Perfect Continuous arasındaki fark

Participle Clauses

Inversion Devrik Yapı

Cleft Sentences Ayrık Cümleler

Causatives Ettirgen Çatı