Dilbilgisi Videoları

İngilizce like ve as ile yapılan kıyaslamalar like ve as arasındaki farklar as…as yapısı

  Bu videoda İngilizce “like” ve “as” kelimeleri kullanarak yapılan kıyaslamalar anlatılmıştır.


İngilizce last year ve in the last year last week ve in the last week last month ve in the last month vb. arasındaki fark

  Bu videoda “last year” ve “in the last year” gibi zaman ifadelerinin aralarındaki farklar anlatılmıştır.


İngilizce koşul şart cümleleri If Clauses – Conditionals Type 2 ve Type 3

  Bu video İngilizce koşul şart cümleleri (If Clause / Conditionals) hakkındadır.


İngilizce koşul şart cümleleri if clause Type 3

  Bu videoda İngilizce koşul şart cümlelerinden (If Clause / Conditionals) Type 3 anlatılmaktadır.


İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 2, would could

  Bu videoda İngilizce koşul şart cümlelerinden (If Clause / Conditionals) Type 2 anlatılmıştır.


İngilizce koşul şart cümleleri If Clause Type 1

  Bu videoda İngilizce koşul şart cümlelerinden (If Clause / Conditionals) Type 1 anlatılmıştır.


İngilizce kıyaslama comparing comparative -er ve more

  Bu videoda İngilizce sıfatlara comparative yapısında getirilen –er ekinden ve


İngilizce insanlardan bahsederken be ve being arasındaki farklar

  Bu videoda İngilizce “be” ve “being” arasındaki farklar anlatılmaktadır.


İngilizce insanlar hakkında konuşurken yapılan yaygın gramer hataları

  Bu videoda insanlardan bahsederken yapılan yaygın dilbilgisi hataları gösterilmiş ve doğruları öğretilmiştir.


İngilizce if clause type 0 koşul şart cümleleri

  Bu videoda İngilizce koşul şart cümleleri (If Clause) konusundan Type 0’yu öğreneceksiniz.Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.