Do Yardımcı Fiili


 

Do fiili present simple tense soru ve olumsuzlarda yardımcı fiil olarak kullanılır. Özne he, she, it ve 3. bir tekil şahıs ise does şeklinde kullanılır. Olumsuz cümlelerde do ve does ile not kullanılır. Do not= don’t, does not= doesn’t şeklinde kısaltılabilir.

 

I don’t like football.

(Ben futbolu sevmiyorum)

 

We don’t have breakfast.

(Biz kahvaltı yapmayız.)

 

My father doesn’t work at weekends.

(Babam hafta sonları çalışmaz)

 

She doesn’t live in a big house.

(O büyük bir evde yaşamaz)

 

It doesn’t rain a lot in the winter.

(Kışları çok yağmur yağmaz)

 

Elephants don’t eat meat.

(Filler et yemez)

 

Do you like this game?

(Bu oyunu seviyor musun?)

 

Do you know who I am?

(Sen benim kim olduğumu biliyor musun?)

 

Does your father play football?

(Baban futbol oynar mı?)

 

Does it snow very much here?

(Buraya çok kar yağar mı?)

 

What do you like doing in your free time?

(Boş zamanında ne yapmayı seversin?)

 

What time does the film start?

(Film ne zaman başlar)

 

 

 

DID

 

Past simple tense’de (geçmiş zaman) do fiilinin geçmiş zaman şekli did kullanılır. Did olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil olarak kullanılır. Olumsuz cümlelerde did not kullanılır. Did not= didn’t şeklinde kısaltılabilir.

 

I didn’t see anything last night.

(Dün gece hiçbir şey görmedim)

 

They didn’t do anything yesterday.

(Dün onlar hiçbirşey yapmadılar)

 

He didn’t eat the cake.

(O keki yemedi)

 

Tom and Jerry didn’t appear on TV last year.

(Tom ve Jerry geçen yıl televizyonda çıkmadılar)

 

We didn’t watch this film.

(Bu filmi izlemedik)

 

Did you help your mother?

(Annene yardım ettin mi?)

 

Did they visit you last Bayram?

(Onlar seni geçen Bayram ziyaret ettiler mi?)

 

Did it rain much last year?

(Geçen yıl çok yağmur yağdı mı)

 

Where did you live ten years ago?

(On yıl önce nerede yaşadın?)

 

How many books did you buy?

(Kaç tane kitap satın aldın?)

 

Where did you go last summer?

(Geçen yaz nereye gittiniz?)

 

Why didn’t you call me?

(Niçin beni aramadın?)

 

 

Do fiili yapmak anlamında normal bir fiil olarak kullanılır. Aşağıdaki örnekte “do” normal bir fiil olarak kullanılmıştır.

 

They do homework regularly.

(Düzenli olarak ödev yaparlar.)

 

Yukarıdaki cümlenin olumsuz ve soru şekli şöyledir.

 

They don’t do homework regularly.

(Düzenli olarak ödev yapmazlar.)

 

Do they do homework regularly?

(Düzenli olarak ödev yaparlar mı?)

 

Aşağıdaki örnekte “do” normal bir fiil olarak kullanılmıştır.

 

He does shopping on Saturdays.

(Cumartesileri alışveriş yapar.)

 

Yukarıdaki cümlenin olumsuz ve soru şekli

 

He doesn’t do shopping on Saturdays.

(Cumartesileri alışveriş yapmaz.)

 

Does he do do shopping on Saturdays?

(Cumartesileri alışveriş yapar mı?)

 

Aşağıdaki örnekte “do” normal bir fiil olarak kullanılmıştır.

 

We did aerobics yesterday.

(Dün aerobik yaptık.)

 

Bu cümlenin olumsuz ve soru şekli

 

We didn’t do aerobics yesterday.

(Dün aerobik yapmadık.)

 

Did we do aerobics yesterday?

 

(Dün aerobik yaptık mı?)