Don’t meet troubles half-way


İngilizce : Don’t meet troubles half-way

Türkçe : Bir mıh bir nal kurtarır bir nal bir at kurtarır

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.