Dönüşlü Zamirler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Dönüşlü Zamirler – Dilbilgisi Terimleri / Reflexive Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda dönüşlü zamirler (reflexive pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce Reflexive Pronouns yani dönüşlü zamirleri ‘myself – kendime | yourself – kendine | herself, himself, itself – kendine | ourselves – kendimize | yourselves – kendinize’ ve ‘themselves – kendilerine’ olarak sıralanabilir.

Dönüşlü zamirler başka bir isimle kullanılarak bir şeyin kendisine bir şey yaptığı durumları anlatmak için kullanılır. Örnek verecek olursak;

I pinched myself to make sure that I’m not dreaming.
Rüya görmediğimden emin olmak için kendimi çimdirdim.
(Bu örnekte dönüşlü zamir myself cümleyi kuranın kendisine bir şey yaptığını belirtmektedir.)

Ancak
I pinched my sister.
Kız kardeşimi çimdirdim.
(Bu örnekte dönüşlü zamir yoktur ve cümleyi kuran eylemi bir başkasına yapmıştır.)

Dönüşlü Zamirlere Örnekler – Examples of Reflexive Pronouns
Aşağıda dönüşlü zamirlerin kullanıma dair örnekler getirilmiştir. Dönüşlü zamirin kullanılması ile öznenin tekrar edilmesi gerekmez. Dönüşlü zamirler koyu ile yazılarak belirtilmiştir.

Henry still does not trust himself.
Henry’nin kendine hala güveni yok.
(‘Henry does not trust Henry’ demek yerine dönüşlü zamir kullanılması daha iyidir.)

The participants argued amongst themselves for two hours.
Katılımcılar kendi aralarında birbirleri ile iki saat tartıştı.
(‘The participants argued amongst the participants’ demek yerine dönüşlü zamir kullanılması daha iyidir.)

We often ask ourselves why we left Riga
Sık sık kendimize Riga’yı neden terk ettik diye sorarız.
(‘We often ask us’ demek yerine dönüşlü zamir kullanılması daha iyidir.)

Dönüşlü Zamirlerin Belirlenmesi – Identifying Reflexive Pronouns
Daha önce belirttiğimiz gibi dönüşlü zamirin bulunduğu cümlelerde öznenin kendisine bir şey yapması söz konusudur. Dönüşlü zamirin belirlenmesinde ana nokta budur. Örneğin;

I love him.Onu seviyorum.
She asked to me.Bana sordu.
He hit her.Ona vurdu.
The cat bit her.  – Kedi onu ısırdı.

Gibi örneklerde bir şey başka bir şey ya da kimseye bir eylemde bulunmaktadır. Aşağıda ise bu örneklerin dönüşlü zamir ile tekrar yazılmış hali yer almaktadır, karşılaştırınız.

I love myself.Kendimi seviyorum.
She asked to herself.Kendine sordu.
He hit himself.Kendine vurdu.
The cat bit itself.Kedi kendini ısırdı.