Dream Catcher (Düşkapanı) İngilizce Hikaye


Every night, Julia wakes up because of bad dreams. Her dad reads her a fairytale.

(Her gece, Julia kötü rüyalar yüzünden uyanır. Babası ona bir masal okur.)

Her mother sings her back to sleep.

(Annesinin şarkısı onu uyku moduna geri çevirir.)

 

One sunny day, Julia grandmother came to visit. She always brought gifts with her.

(Güneşli bir gün, Julia büyükanne ziyarete geldi. Her zaman onunla hediye getirdi.)

Julia ran and hugged her grandmother as they went inside and sat down.

(Julia koştu ve büyükanne içeriye girip oturduğu sırada sarıldı.)

Julia tells her grandmother of her bad dreams.

(Julia büyükannesine kötü rüyalarından bahsetti.)

 

Her grandmother tells her not to worry, and that she brought a gift for bad dreams.

(Anneannesi ona endişelenmemesini söyler ve kötü rüyalar için bir hediye getirdiğini söyler.)

Her grandmother gives her a dream catcher and tells her to hang it outside.

(Büyükannesi ona bir rüya yakalayıcı verir ve dışarıya asmasını söyler.)

Her dad takes the dream catcher and put it on a hook outside.

(Babası rüyayı yakalayanı alıp dışarıdaki kancaya astı.)

 

Night has come and Julia is sleepy. Her dad reads her a fairytale. Her mom sings her a song.

(Gece geldi ve Julia uykuluydu. Babası ona bir masal okur. Annesi ona bir şarkı söyler.)

And her grandmother kisses her goodnight. Julia closes her eyes and starts to dream.

(Ve büyükannesi iyi geceler öpücüğü verir. Julia gözlerini kapayıp rüyayı görmeye başlar.)

 

She awakens the next day with no bad dreams.

(She awakens the next day with no bad dreams.)

And she tells her family of the wonderful dream she has had.

(Ve ailesine yaşadığı harika rüyayı anlatır.)