Durum – İngilizce İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Durum – İngilizce Dilbilgisi Terimleri / Case – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda durum (caseile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Durum ya da hâl (case) isimler ve zamirlerle ilgili dil bilgisel bir özelliktir. İsmin ya da zamirin durumu hâli onun, cümledeki diğer kelimelerle olan ilişkisini gösterir.İngilizcedeki ana hâller şunlardır:

The Subjective Case or Nominative CaseÖzne ya da Yalın Durum
The Possessive Case or Genitive Caseİyelik ya da Tamlayan Durumu
The Objective Case or Accusative Case or Dative Case‘İ’ hâli ya da Belirtme durumu veya ‘e’ hâli
The Vocative CaseSeslenme Durumu

Her ne kadar bu durumlar var olsa da günümüz İngilizcesinde isimler iyelik durumu haricinde biçim değiştirmezler. Ancak zamirler hem iyelik hem de belirtme durumunda değişikliğe uğrarlar.

Özne / Yalın Durum Örnekleri – Examples of the Subjective / Nominative Case

Bu durumda, cümlede yer alan isim ya da zamir cümlenin öznesi konumundadır. Örneğin;
Sue went to the cinema. – Sue sinemaya gitti.
She went to the cinema.O sinemaya gitti.

Özne durumu tanımlama cümlesi için de kullanılabilir. Örneğin;
Jackson is a doctor.Jackson bir doktordur.
It is he. (it is him.*)Bu o.
* Gayri resmi yazılarda belirtme durumundaki ‘him’ de kullanılabilir.

İyelik / Tamlayan Durumu Örnekleri – Examples of the Possessive / Genitive Case

Sahiplik belirtmek için kullanılan bu durumda isimler kesme işareti alır. Örneğin;
This is Sue’s cell phone.Bu, Sue’nin cep telefonu.
This is her cell phone.Bu onun cep telefonu.

‘İ’ Hâli / Belirtme Durumu / ‘E’ Hâli Örnekleri – Examples of the Objective Case / Accusative Case / Dative Case

Bu durumlar, isim ya da zamirin cümlenin fiilinin dolaylı ya da dolaysız nesnesi olduğu ya da cümledeki bir edatın nesnesi olduğu durumlara denir. Örneğin;
I visited Sue.Sue’yi ziyaret ettim.
I visited her.Onu ziyaret ettim.
Give this to her.Bunu ona ver.

Seslenme Durumu Örnekleri – Examples of the Vocative Case

Seslenme durumu genellikle birisine doğrudan hitap edildiğinde ortaya çıkan bir durumdur. Yazımda özne durumdan bir farklılık göstermeyen seslenme durumdaki kelimeler cümlenin geri kalanından virgül ile ayrılmak zorundadır.
Örneğin;
Jackson, is this your cell phone?Jackson, bu senin telefonun mu?
You, get out of my house!Sen, evimden çık!