Durum Ortaçları – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Durum Ortaçları – Dilbilgisi Terimleri / Present Participles – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda durum ortaçları (present participlesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizcede bir fiilin ek alarak bir sıfat gibi kullanılması durumuna participle yani ortaç denir. İngilizcede iki tür ortaç vardır. Bunlar;

The Present ParticipleDurum Ortaçları (sonu ‘-ing’ ile biter)
The Past ParticipleGeçmiş Zaman Ortaçları (sonu ‘-ed, -d, -t, -en, -n’ ile biter)

Durum Ortaçlarının Sıfat Olarak Kullanılmasına Örnekler – Examples of Present Participles Being Used As Adjectives

Aşağıda durum ortaçlarının adeta bir sıfat gibi kullanılmasına örnek verilmiştir, inceleyiniz.

Fiil Durum ortacı
To boil boiling soupkaynayan çorba
To care caring motherşefkatli anne
To deserve deserving winnerhaklı kazanan


My brother is sitting next to the man wearing the red scarf.

Kardeşim kırmızı atkılı adamın yanında oturuyor.
(Bu örnekteki ‘wearing the red scarf’ ortaç tamlaması ‘the man’ ismini tanımlamaktadır.)

My father knows a lake teeming with fish.
Babam balıkla dolu bir göl biliyor.
(Bu örnekteki ‘teeming with fish’ ortaç tamlaması ‘a lake’ ismini tanımlamaktadır.)

After one last shuffling through her clothes, Lucy found a red strapless dress.
Elbiselerini bir kez daha karıştırtan sonra Lucy kırmızı askısız bir elbise buldu.
(Bu örnekteki ‘shuffling through her clothes’ ortaç tamlaması ‘Lucy’ ismini tanımlamaktadır.)

Relying on his ability to create good business relationships, Jack asked me to join him and Mr. Leo for lunch.
İyi iş ilişkileri kurma beceresine güvenerek Jack beni Bay Leo ile öğle yemeğine davet etti.
(Bu örnekteki ‘relying on his ability to create good business relationships’ ortaç tamlaması ‘Jack’ ismini tanımlamaktadır.)

Durum ortaçları sadece sıfat olarak kullanılmazlar. Zaman çekimlerinde de ortaçları görebiliriz. Aşağıdaki tabloda zamanlar ve örnekleri verilmiş, durum ortaçları koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

Geçmiş Zamanlar Örnekler
simple past tense I did
past progressive tense I was doing
past perfect tense I had done
past perfect progressive tense I had been doing
Geniş Zamanlar Örnekler
simple present tense I do
present progressive tense I am doing
present perfect tense I have done
present perfect progressive tense I have been doing
Gelecek Zamanlar Örnekler
simple future tense I will do
future progressive tense I will be doing
future perfect tense I will have done
future perfect progressive tense I will have been doing


Durum Ortaçları ve Ulaçlar – Present Participles and Gerunds
Durum ortaçları ulaçlar ile karıştırılmamalıdır. Gerunds yani ulaçlar fiillerden türemiş isimlerdir. Durum ortaçları ise daha önce de belirttiğimiz gibi fiillerden türemiş sıfatlardır. Ulaçlar da durum ortaçları gibi ‘-ing’ ile biterler. Örnek verecek olursak;

You should stop smoking.
Sigara içmeyi bırakmalısın.
(Bu örnekte koyu ile belirtilmiş kelime her ne kadar durum ortacına benzese de bir ulaçtır.)