Durum Zarfları (Adverb of Manner) ile İlgili Örnek Cümleler


Durum zarfları bize bir durumun nasıl olduğunu bildirir.

The brothers were badly injured in the fight.

( Kardeşler kavgada fena yaralandı.)

He speaks slowly.

( O çok yavaş konuşur.)

James Bond drives his cars fast.

( James Bond arabasını çok hızlı sürer.)

She came quickly.

( O çok hızlı geldi.)

They worked happily.

(Mutlu şekilde çalıştılar.)

People always spell my name wrong.

( İnsanlar her zaman benim ismimi yanlış heceler.)

That builder never does anything right!

( İşçi asla doğru yapmaz.)

Let’s go straight to the airport.

( Hadi doğrudan havaalanına gidelim.)

He behaved in a silly way.

( O çok aptalca davrandı.)

She spoke in a friendly way.

( Çok arkadaşça konuştu.)

They all worked hard.

( Onlar çok sıkı çalıştı.)

I hate driving fast.

( Hızlı araba sürmekten nefret ederim.)