Durum Zarfları – İngilizce Kelimeler


Durum Zarfları – Kelimeler / Adverbs of Manner – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda durum zarfları (adverbs of manner) ile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz.

Durum zarfları konu anlatımı için: Durum Zarfları

Aşağıdaki listede en önemli ve sık kullanılan durum zarfları verilmiştir. Bu tabloda yer alan kelimelerin zarf kullanımları
yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

A

accidentally kazara
angrily öfkeyle
anxiously endişeyle
awkwardly zor bir şekilde, problem yaratırcasına

B

badly ciddi bir şekilde, fena kötü halde,
beautifully güzelce
blindly körü körüne
boldly cesurca
bravely cesurca
brightly aydınlık bir şekilde
busily harıl harıl, yoğun bir şekilde

C

calmly sakince
carefully dikkatlice
carelessly dikkatsizce
cautiously temkinli bir şekilde
cheerfully neşeyle
clearly açıkça
closely yakından
correctly doğru bir şekilde
courageously cesurca, yürekli bir şekilde
cruelly zalimce

D

daringly cüretkar bir şekilde
deliberately kasten, kasıtlı olarak
doubtfully şüpheyle

E

eagerly hevesle
easily kolayca
elegantly şık bir biçimde
enormously son derece, fevkalade
enthusiastically heyecanla
equally eşit olarak
eventually sonunda, sonuç olarak
exactly tam olarak

F

faithfully içtenlikle, sadakatle
fast hızlıca, hızlı bir şekilde
fatally ölümcül şekilde
fiercely şiddetle
fondly severek, keyif alırcasına
foolishly aptalca
fortunately neyse ki, iyi ki, bereket versin
frankly açıkça, dürüst şekilde, açık yüreklilikle
frantically çılgınca

G

generously bol bol
gently nazikçe
gladly memnuniyetle
gracefully nazik, hoş bir şekilde
greedily açgözlülükle

H

happily mutlulukla
hard sert bir şekilde
hastily alelacele
healthily sağlıklı
honestly dürüstçe
hungrily iştahla
hurriedly çabuk bir şekilde

I

inadequately yetersiz bir biçimde
ingeniously dâhice
innocently saf saf, masumca
inquisitively merakla
irritably sinirle, sinirli bir şekilde

J

joyously sevinçle
justly haklı olarak, adil bir şekilde

K

kindly nazikçe, nezaketle, kibarca

L

lazily tembelce
loosely gevşek bir biçimde
loudly yüksek sesle

M

madly delice
mortally ölümlü olan
mysteriously gizemli bir şekilde

N

naturally doğal olarak, normal olarak, doğal yoldan
neatly düzgün şekilde, temizce, derli toplu olarak
nervously sinirli olarak, tedirgin biçimde, sinirli sinirli
noisily gürültüyle
obediently itaatkar bir şekilde
openly açıkça

P

painfully acı ile
patiently sabırla
perfectly kusursuzca
politely kibarca
poorly kötü bir şekilde, yetersizce
powerfully güçlü bir şekilde
promptly acilen
punctually dakik bir şekilde

Q

quickly hızla
quietly sessizce

R

rapidly süratle
rarely nadiren
really gerçekten
recklessly düşünmeden
regularly düzenli olarak
reluctantly isteksizce
repeatedly defalarca
rightfully doğrulukla, haklı olarak
roughly kabaca
rudely terbiyesizce

S

sadly üzgün şekilde, üzücü olarak
safely güvenli bir şekilde
selfishly bencilce
sensibly makul, mantıklı bir şekilde
seriously ciddî bir şekilde
sharply keskince, ekşi tadı olan, modaya uygun olan
shyly utanarak
silently sessizce
sleepily uykulu
slowly yavaş yavaş
smoothly düzgün bir şekilde, pürüzsüzce, sorunsuzca, tıkır tıkır
so olduğu gibi
softly usulca, yavaşça, tatlılıkla
solemnly ciddiyetle, ciddi bir şekilde
speedily çabuk bir şekilde
stealthily sinsice, gizli bir şekilde
sternly katı, sert bir biçimde
straight düz, dosdoğru olarak
stupidly aptalca
successfully başarılı olarak
suddenly aniden
suspiciously kuşkuyla, şüpheci bir şekilde
swiftly hızla, süratli bir şekilde

T

tenderly şefkatle
tensely gerginlikle
thoughtfully düşünceli, düşüncelere dalmış bir şekilde
tightly sıkıca, sıkı bir şekilde, sıkı sıkı, ancak yetecek kadar
truthfully dürüstçe

U

unexpectedly beklenmedik bir şekilde

V

victoriously galip olarak, başarılı bir şekilde
violently şiddetle, vahşi bir şekilde
vivaciously hayat dolu bir şekilde

W

warmly samimiyetle, sıcak bir şekilde
weakly zayıf bir şekilde
wearily yorgun, bezgin bir şekilde
well tamamen, dikkatlice, oldukça, haklı olarak
wildly çılgınca, vahşice, bir hayli, alabildiğine
wisely akıllıca