Düzenli Fiiller – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Düzenli Fiiller – Dilbilgisi Terimleri / Regular Verbs – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda düzenli fiiller (regular verbsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Eğer bir fiilin simple past tense yani basit geçmiş zaman hali ve past participle ­geçmiş zaman ortacı genel geçer kurala uyuyorsa o fiil regular verb yani düzenli bir fiildir.

Yukarıda bahsi geçen genel geçer kural ise yalın haldeki fiilin sonuna ‘-ed’ ya da ‘-d’ takısı eklemektir. Bu kuralın dışında kalan yani geçmiş halleri ve ortaçları farklı şekillerde çekilen fiillere irregular verbs yani düzensiz fiiller denir. Düzensiz fiiller konusu için: Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller

Düzenli fiillerde geçmiş zaman hali ve geçmiş zaman ortacı aynıdır. Örnek verecek olursak;

Yalın

Basit Geçmiş Zaman

Geçmiş Zaman Ortacı

talk

talked

(has, have) talked

smell

smelled

smelled

love

loved

loved