Eğretileme (Mecaz) – İngilizce Kelimeler


Eğretileme (Mecaz) – Kelimeler / Metaphors  – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda mecaz kullanım (metaphorical meaning) ile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

Bu tabloda mecazi anlamda kullanılan kelimelerden bazılarına ve Türkçe karşılıklarına yer verilmiştir.

broken heart kırık kalp
bubbly personality fıkır fıkır, kıpır kıpır (birisi)
fade off to sleep uykuya dalmak
feel blue canı sıkkın olmak
the apple of one’s eye birisinin göz bebeği olmak
inflame one’s temper kafasının tasını artırmak
it is raining cats and dogs bardaktan boşanırcasına
reeks of infidelity ihanet kokuları
rollercoaster of emotions duygusal gelgitler
sea of grief keder, ıstırap denizi
the light of one’s life gözünün nuru, yaşam kaynağı
time is a thief zaman su misali

Aşağıda ise mecazi anlama cümle içinde örnekler verilmiştir, inceleyiniz.

I was listening her with a wooden face.
Onu donuk bir suratla dinliyordum.

You seem quite certain that life is a fashion show or something.
Hayatı defile falan sanıyor gibi bir halin var.

Kisses are the flowers of love in bloom.
Öpmeler aşkın çiçek açmış halidir.

Your cotton candy words don’t appeal to my taste.
Senin bu tatlı dillerin beni etkilemez.

His eyes were fireflies.
Gözleri çakmak çakmaktı.

Lost, in a sea of nameless faces.
Kayıp, isimsiz yüzler denizde.

The promise between us in not a delicate flower.
Sözümüz pamuk ipliğine bağlı değil.

Don’t plead for his forgiveness, his heart is cold iron.
Affını dileme, onun kalbi taşlaşmış.

The wheels of justice turn slowly.
Adalet çarkı yavaş döner.

He is a fox.
O ne tilkidir o!

I think Paul is a bad apple.
Sanırım çürük elma Paul.

He has an icy stare.
Buz gibi bakışları var.

All religions, arts, and sciences are branches of the same tree.
Tüm dinler, sanat ve bilimler aynı ağacın dallarıdır.

Art washes away from the soul the dust of everyday life.
Sanat, ruhu günlük hayatın kirlerinden arındırır.

Conscience is a man’s compass.
Vicdan, insanın pusulasıdır.