Eğretilemeler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Eğretilemeler – Dilbilgisi Terimleri / Metaphors – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda eğretilemeler (metaphorsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kabaca bir şeyin başka bir şey olduğunu öne sürerek sözlük anlamıyla olmasa da iki şeyin birbirine bir açıdan benzemesi nedeniyle kullanılan ifadelere ‘metaphor’ yani eğretileme denir. Örneklerle bu durumu daha iyi açıklayabiliriz;

He is a fox.
O ne tilkidir o!

I think Paul is a bad apple.
Sanırım çürük elma Paul.

He has an icy stare.
Buz gibi bakışları var.

Yukarıdaki cümleler eğretilemeye örnek olsa da, eğretilemeyi görmek her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Son örnekte olduğu gibi eğretilemeler bazen bir sıfat olarak da karşımıza çıkabilir. Eğer bilinen bir şeyi tekrar tanımlama yoluna gidiliyorsa (başka bir şeye benzetme yapmadan) ve o şeyin tanımlarken olmadığı bir şey olduğu öne sürülüyorsa (John is a fox – John tilkidir) bu duruma eğretileme diyebiliriz.

Aşağıda ünlü eğretilemelerden seçilen örnekler yer almaktadır, inceleyiniz.

All religions, arts, and sciences are branches of the same tree. (Albert Einstein)
Tüm dinler, sanat ve bilimler aynı ağacın dallarıdır.

Art washes away from the soul the dust of everyday life. (Pablo Picasso)
Sanat, ruhu günlük hayatın kirlerinden arındırır.

Conscience is a man’s compass. (Vincent Van Gogh)
Vicdan, insanın pusulasıdır.