Emir Kipi – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Emir Kipi – Dilbilgisi Terimleri / Imperative Mood – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda emir kipi (imperative moodile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir emir ya da istekte bulunmak için kullanılan fiil haline İngilizcede ‘imperative mood’ yani emir kipi adı verilir. Örnek verecek olursak;

Tidy you room, Ben.
Ben, odanı topla. (Bu örnekte fiil emir kipindedir.)

Ben tidies his room.
Ben odasını toplar. (Bu örnekte ise fiil emir değil bildirme kipindedir.)

Get out!
Çık dışarı!

Come here!
Gel buraya!

I am going to check the building. Shout when you see something.
Binayı kontrol edeceğim. Bir şey görürsen bağır.
(Bu örnekte ilk cümle bildirme kipinde iken ikinci cümle ise emir kipindedir. )

Kip Nedir?

Bir fiilin kipi onun bir bilgi veya soru mu bir emir mi ya da bir dilek, istek mi ifade ettiğini belirlemede rol oynayan kalıplara denir. Filler kiplere geçici olarak girerek yargı, niyet veya zamana göre ayrılırlar.

Diğer Kipler

Aşağıda diğer kiplerin kısa açıklamaları ve örnekleri verilmiştir. Daha ayrıntılı açıklama ve örnekler için ilgili bağlantıyı izleyin.

Bildirme Kipi – The Indicative Mood
Bu kip gerçekleri belirtir veya sorular sorar. Örneğin;

I am washing the car.
Arabayı yıkıyorum.

Are you washing the car?
Arabayı yıkıyor musun?

Haber kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

İstek Kipi – The Subjunctive Mood

Bu kip bir dileği veya isteği bildirir. Örneğin;

I suggest that Ben wash the car.
Bence arabayı Ben yıkasın.

I propose that Ben be made to wash the car.
Arabanın Ben’e yıkatılmasını öneriyorum.

If I were there, I would wash the car.
Orada olsaydım arabayı yıkardım.

İstek kipinin daha ayrıntılı açıklama ve örneklerine buradan ulaşabilirsiniz.