En Sık Kullanılan Fiiller – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan Fiiller – Kelimeler / Most Common Verbs – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan fiiller (most common verbsile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bu listede en önemli ve sık kullanılan düzenli ve düzensiz fiiller bir arada verilmiştir.
Yeni bir dil öğrenirken her zaman en temel ve sık kullanılan kelimeleri öğrenmek önemlidir.

Fiil
İkinci Hali
Üçüncü Hali
Anlamı

A

 agree  agreed  agreed kabul etmek
 appear  appeared  appeared görünmek
 ask  asked  asked sormak

B

 be  were  been olmak
 become  became  become olmak
 begin  began  begun başlamak
 believe  believed  believed inanmak
 break  broke  broken kırmak
 bring  brought  brought getirmek
 build  built  built kurmak, inşa etmek
 buy  bought  bought satın almak

C

 call  called  called aramak, çağırmak
 carry  carried  carried taşımak, götürmek
 catch  caught  caught yakalamak
 change  changed  changed değiştirmek
 choose  chose  chosen seçmek
 come  came  come gelmek
 consider  considered  considered düşünmek
 continue  continued  continued devam etmek
 cover  covered  covered sarmak, kaplamak
 create  created  created yaratmak
 cut  cut  cut kesmek

D

 decide  decided  decided karar vermek
 develop  developed  developed geliştirmek
 die  died  died ölmek
 do  did  done yapmak
 draw  drew  drawn çizmek

E

 eat  ate  eaten yemek
 explain  explained  explained açıklamak

F

 fall  fell  fallen düşmek
 feel  felt  felt hissetmek
 find  found  found bulmak
 follow  followed  followed takip etmek

G

 get  got  gotten /  got almak, edinmek
 give  gave  given vermek
 go  went  gone gitmek
 grow  grew  grown büyümek, yetiştirmek

H

 happen  happened  happened meydana gelmek
 have  had  had sahip olmak
 hear  heard  heard işitmek
 help  helped  helped yardım etmek
 hit  hit  hit vurmak, çarpmak
 hope  hoped  hoped ummak, beklemek

I

 include  included  included dahil etmek

K

 keep  kept  kept tutmak, saklamak
 kill  killed  killed öldürmek
 know  knew  known bilmek

L

 lead  led  led öncülük etmek
 learn  learned / learnt  learned / learnt öğrenmek
 leave  left  left ayrılmak, terk etmek
 let  let  let izin vermek
 live  lived  lived yaşamak
 lose  lost  lost serbest bırakmak

M

 make  made  made yapmak
 mean  meant  meant anlama gelmek
 meet  met  met buluşmak
 move  moved  moved hareket etmek -tirmek

N

 need  needed  needed ihtiyacı olmak

O

 offer  offered  offered teklifte bulunmak
 open  opened  opened açmak

P

 pass  passed  passed geçmek
 pay  paid  paid ödemek
 play  played  played oynamak
 produce  produced  produced üretmek, yapmak
 put  put  put koymak, yerleştirmek

R

 raise  raised  raised kaldırmak, arttırmak
 reach  reached  reached erişmek, yetişmek
 read  read  read okumak
 receive  received  received almak, teslim almak
 remember  remembered  remembered hatırlamak
 return  returned  returned geri gitmek, dönmek
 run  ran  run koşmak

S

 say  said  said söylemek
 see  saw  seen görmek
 seem  seemed  seemed görünmek
 sell  sold  sold satmak
 send  sent  sent göndermek
 serve  served  served hizmet etmek
 set  set  set kurmak, ayarlamak
 show  showed  shown göstermek
 sit  sat  sat oturmak
 speak  spoke  spoken konuşmak
 spend  spent  spent harcamak
 stand  stood  stood dikilmek, beklemek
 stay  stayed  stayed kalmak, geçirmek
 stop  stopped  stopped durmak
 support  supported  supported desteklemek, vermek

T

 take  took  taken almak, götürmek
 teach  taught  taught öğretmek
 tell  told  told söylemek
 think  thought  thought düşünmek
 try  tried  tried denemek

U

 understand  understood  understood anlamak
 use  used  used kullanmak

W

 walk  walked  walked yürümek
 want  wanted  wanted istemek
 watch  watched  watched izlemek
 win  won  won kazanmak
 work  worked  worked çalışmak
 write  wrote  written yazmak