En üstünlük Derecesi – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


En üstünlük Derecesi – Dilbilgisi Terimleri / Superlatives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda en üstünlük derecesi (superlativesile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Karşılaştırma için kullanılan bir sıfat ya da zarfın nitelik bakımından en üstün olduğunu gösteren duruma superlative yani en üstünlük derecesi denir. Örneklerle açıklamaya çalışalım;

He is the smartest.En akıllısı o.
(‘smart’ sıfatının en üstün derecesi ‘smartest’ tir.)

You listen most carefully of all the audiences.
Tüm dinleyiciler arasında en dikkatlisi sensin.
(‘carefully’ zarfının en üstün derecesi ‘most carefully’ dir.)

Genel olarak bir kural vermek gerekirse bir sıfat ya da zarfı en üstünlük derecesine ulaştırmak için;
kelime tek heceli ise ‘-est’ soneki kelimenin sonuna eklenir ya da
kelime çok heceli ise ‘most’ ya da ‘least’ kelimeleri önüne getirilir.

Üstünlük derecesi söz konusu olduğunda da düzensiz çekimlerden bahsetmek mümkündür. Örneğin;

The best way to be happy is to make the other person happy.
Mutlu olmanın en iyi yolu bir başkasını mutlu etmektir.
(‘good’ sıfatının en üstün derecesi ‘best’ tir.)

The worst way to be happy is to try to be happy.
Mutlu olmanın en kötü yolu mutlu olmaya çalışmaktır.
(‘bad’ sıfatının en üstün derecesi ‘worst’ tür.)

En üstünlük derecesi ikiden fazla şeyi karşılaştırmak için kullanılabilir. Ancak karşılaştırılacak olanlar iki ise comparative yani üstünlük derecesi kullanılmalıdır. Örneğin;

The Lada is the slowest car in the race.
Yarıştaki en yavaş araba bir Lada.
(‘slow’ sıfatının en üstün derecesi ‘slowest’ tir. Bu örnekte Lada marka bir araç yarıştaki diğer rakipleri ile karşılaştırılmaktadır.)

The Audi is faster than the Lada this year.
Bu sene Audi Lada’dan daha hızlı.
(Bu örnekte ise iki şey birbiri ile karşılaştırıldığında üstünlük derecesi olan ‘fast > faster than’ kullanılmıştır.)