Eşadlılar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Eşadlılar – Dilbilgisi Terimleri / Homonyms – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda eşadlılar (homonymsile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Yazılışları ve anlamları farklı ancak okunuşları aynı kelimelere eşadlı ‘homonym’ adı verilir.

Eşadlılara Örnekler – Examples of Homonyms

plain – plane | sade – uçak

Pole –pole – poll | Polonyalı (kimse) – direk – kamuoyu yoklaması

cereal – serial | tahıl – seri

aisle – I’ll – isle | koridor – ‘I will’in kısaltması – ada

stair – stare | basamak – gözlerini dikip bakmak

knight – night | şövalye – gece

peace – piecebarış – tane

bight – bite – byte | halat gövdesi – ısırık – 8 bit

died – dyed | ‘die’ ölmek fiilinin geçmiş hali – ‘dye’ boyamak (saç) fiilinin geçmiş hali

gene – jean | gen – kot pantolon

Örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Eşadlıların Türleri – Types of Homonym

Eşadlı kelimeler anlam ve sesletim özellikleri bakımından ikiye ayrılır.
‘Homograph’ yani eş yazılımlılar aynı şekilde yazılıp farklı anlama sahip kelimelerdir. Örnek verecek olursak;

leadkurşun ya da lead anlamına gelebilir.

‘Homophones’ ise eş seslilik olarak adlandırılabilir. Bu kelimeler farklı anlam ve yazılışlarına rağmen aynı telaffuz edilir, örneğin;

ware – wear – where | mal – elbise – nerede ya da

bearayı ve bareçıplak anlamında kullanılan kelimelerin okunuşları aynı olmasına rağmen anlamları ve yazılışları farklıdır.