Eşanlamlılar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Eşanlamlılar – Dilbilgisi Terimleri / Synonyms – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda eşanlamlılar (synonymsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Belli bir bağlamda birbirinin yerine kullanılabilen kelime ve ifadeler synonyms yani eşanlamlı olarak bilinir. Örneğin ‘excited’ kelimesinin eşanlamlısı ‘agitated’ kelimesidir. Bu kelimeler eşanlamlıdır diyebiliriz çünkü kullanıldıkları yere bağlı olarak çoğu yerde birbirinin yerine kullanılabilirler.

Eşanlama Örnekler – Examples of Synonyms
Aşağıdaki örnek cümlelerde eş anlamı kelimeler koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

I studied industrial design at Bournemouth University.
I read industrial design at Bournemouth University.
Bournemouth Universitesi’nde endüstriyel tasarım okudum.
(Yukarıda verilen bağlamda ‘study’ ve ‘read’ kelimeleri eşanlamlıdır.)

You should see his paintings, he is a real Picasso.
You should see his painting, he is a great artist.
Tablolarını görmelisin, gerçekten büyük bir sanatçı.
(Yukarıda verilen bağlamda ‘a real Picasso’ ve ‘a great artist’ ifadeleri eşanlamlıdır.)

Daha önce eşanlamlılığa bakarken bağlamın önemli olduğunu ifade etmiştik. Bu duruma bir örnek daha vererek pekiştirelim. Daha önce kullandığımız ‘study’ ve ‘read’ kelimelerini ele alalım.

I’m studying in the living room.
Oturma odasında çalışıyorum.

I’m reading in the living room.
Oturma odasında okuyorum.
(Görüldüğü üzere bu bağlamda ele alındığında bir önceki örnekte eşanlamlı dediğimiz kelimeler birbirinden farklı anlamlar vermektedir.)

Cümlenin her ögesi eşanlamlı olabilir. Örnek verecek olursak;
Sıfatlar;
The causes are unimportant.
The causes are irrelevant
Sebepler önemsizdir.

Zarflar;
She runs fast.
She runs quickly.
Hızlı koşar.

Bağlaçlar;
You should tell her as she is your mother.
You should tell her because she is your mother.
Ona söylemen gerek, o senin annen.

Ünlemler;
Yes, I’m on it.
Aye, I’m on it.
Tamam, ilgileniyorum.

İsimler;
I’m taking the dogs out.
I’m taking the pooches out.
Köpekleri dışarı çıkarıyorum.

Edatlar;
On arrival, you will receive a registration card.
Upon arrival, you will receive a registration card.
Geldiğinizde size bir kayıt kartı verilecek.

Zamirler;
I’ll show you my bike, he is a beast.
I’ll show you my bike, it is a beast.
Sana motosikletimi göstereyim, tam bir canavar.

Fiiller;
We need to comprehend the problem first.
We need to understand the problem first.
Önce sorunu anlamalıyız.